ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่มีชื่อเสียงในประเทศ

Law

ทุกวันนี้กฎหมายถือว่าเป็นเหมือนจุดยุติความขัดแย้งของทุกอย่างไปแล้วเพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเราก็สามารถจบได้ที่ศาลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในตอนนี้ก็คือ นายกำชัย จันทร์พริ้ม จบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จบหลักสูตรนิติศาสตร์ อันดับหนึ่ง ประวัติการทำงานดังต่อไปนี้ บริษัท วาย เอช ไอ คอร์ปอเรชั่น บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด บริษัท โต โย ไทร์ บริษัท ไทย พี เจ้น จำกัด บริษัท เกจพลัส จำกัด บริษัท โฟลแคล มิเตอร์ จำกัด บริษัท สุติมาพัฒน์ จำกัด และอื่นๆ อีกมากมายแถมยังเป็นอาจารย์สอนวิชาเรียนของนักเรียนนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกด้วยในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนักกฎหมายด้านการปรึกษาอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะด้วยผลงานที่ออกมานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากการันตีจากคนที่เคยว่าจ้าง นายกำชัย จันทร์พริ้ม และชื่อเสียงก็โด่งดังมากมายนอกจากนี้มียัง ผลงานอีกมากมายที่สร้างชื่อเสียงให้กลับนายกำชัยมากมายจนเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยโดยไม่ช้ากับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย