ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เงินเดือน เท่าไหร่

Advisors

หากถามว่าที่ปรึกษาด้านกฎหมายนั้นมีหน้าที่ทำอะไรแล้วในแต่ละวันต้องทำอะไรผลตอบแทนที่ได้นั้นมากน้อยเพียงไหนซึ่งเงินเดือนจะมากหรือเท่ากับเงินเดือนข้าราชกาล บอกได้เลยว่าเป็นงานที่ได้เงินสูงมากแต่ก็ต้องแลกมาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างก็เพราะว่าต้องมีการเรียนการศึกษาที่สูงและการันตีในหลายๆ ด้านซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคดีความด้วยว่ามีความยากมาน้อยเพียงไหนในการสู้คดีแต่ละครั้งซึ่งการจ้างทนายหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายนั้นต้องตกลงกันเองทั้ง 2 ฝ่ายแล้วต้องมีหลักฐานว่าตนเองนั้นถูกจริงไม่ได้ผิดตามที่กำหนดไว้ข้างต้นทนายถึงจะดำเนินคดีให้ได้หากยิ่งชนะคดีราคาของที่ปรึกษาด้านกฎหมายก็จะเพิ่มเป็น 2 เท่าไปเลย แต่กฎเหล็กของการที่จะเป็นทนายได้นั้นท่านต้องมีความซื่อตรงเที่ยงตรงไม่รับสินบนใต้โต๊ะ จึงจะถือว่ามีจรรยาบรรณในหน้าที่อย่างมากที่สุดเพราะว่าที่ปรึกษาด้านกฎหมายต้องมีใจรักจริงๆ ถึงจะเป็นกันได้